(02693).720.888 | anlocfscgialai@gmail.com
Thông báo THAY ĐỔI MỨC KÝ QUỸ của MỘT SỐ HÀNG HÓA (hiệu lực từ ngày 17/08/2020)
Thứ 7 | 15/08/2020 - Lượt xem: 60

Thông báo thay đổi mức ký quỹ của một số hàng hoá (hiệu lực từ ngày 17/08/2020)

Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số mặt hàng hoá giao dịch được áp dụng từ ngày 17/08/2020 chi tiết như sau:


 

Đang tải bình luận,....DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC
An Lộc FSC Gia Lai (AL.FSC) là TVKD của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV). Đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung toàn quốc duy nhất hiện nay tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm