(02693).720.888 | anlocfscgialai@gmail.com
Thời gian giao dịch
Thứ 2 | 01/04/2019 - Lượt xem: 732
Thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

STT

Tên hàng hóa

Nhóm hàng hóa

Sở giao dịch nước ngoài liên thông

Thời gian giao dịch

1

Ngô CBOT

Nông nghiệp

CBOT/Globex

Thứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)

2

Ngô mini CBOT

Nông nghiệp

CBOT/Globex

Thứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:45 (ngày hôm sau)

3

Đậu tương

Nông nghiệp

CBOT/Globex

Thứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)

4

Đậu tương mini

Nông nghiệp

CBOT/Globex

Thứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:45 (ngày hôm sau)

5

Dầu đậu tương

Nông nghiệp

CBOT/Globex

Thứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)

6

Khô đậu tương

Nông nghiệp

CBOT/Globex

Thứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)

7

Lúa mỳ

Nông nghiệp

CBOT/Globex

Thứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)

8

Lúa mỳ mini

Nông nghiệp

CBOT/Globex

Thứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:45 (ngày hôm sau)

9

Cà phê Robusta

Nông nghiệp

Liffe London (ICE EU)

Thứ 2 - Thứ 6:
16:00 – 00:30

10

Cà phê Arabica

Nông nghiệp

ICE US

Thứ 2 - Thứ 6:
15:15 - 00:30 (ngày hôm sau)

 


CHÚ Ý : LỊCH NGHỈ CỦA CÁC SỞ GIAO DỊCH
ICE EU
ICE US
CME
TOCOM
MXV
Thứ 7, CN
Không giao dịch

Đang tải bình luận,....DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC
An Lộc FSC Gia Lai (AL.FSC) là TVKD của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV). Đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung toàn quốc duy nhất hiện nay tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm