(02693).720.888 | anlocfscgialai@gmail.com
NGÔ
BẢNG GIÁ NGÔ

Báo giá bị trễ ít nhất 10 phút 
Ngô
Kỳ hạn Giá Thay đổi Giá thanh toán Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Khối lượng
03/2019 - - 361'4 - - - 0
05/2019 360'2 +0'2 360'0 359'6 360'4 359'2 10,414
07/2019 368'4 UNCH 368'4 368'2 369'0 368'0 6,531
09/2019 377'4 +0'2 377'2 377'2 378'0 376'6 2,468
12/2019 389'2 +0'2 389'0 389'0 389'4 388'2 4,777

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG
 

Hàng hóa giao dịch

Ngô CBOT

Mã hàng hóa

ZCE

Độ lớn hợp đồng

5000 giạ / Lot 

Đơn vị yết giá

cent / giạ

Tiền tệ giao dịch

USD

Thời gian giao dịch

Thứ 2 - Thứ 6: 
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)

Bước giá

0.25 cent / giạ

Tháng đáo hạn

Tháng 3, 5, 7, 9, 12

Ngày đăng ký giao nhận

Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đầu tiên

Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

Ngày giao dịch cuối cùng

Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn

Ký quỹ

Theo quy định của AL.FSC

Giới hạn vị thế

Theo quy định của AL.FSC

Biên độ giá

Giới hạn giá ban đầu

Giới hạn giá mở rộng

$0.25/giạ

$0.40/giạTIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
 

Theo quy định của sản phẩm Ngô CBOT giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa CBOT.

Ngô được chấp nhận giao dịch là ngô loại 1, ngô loại 2, ngô loại 3 đáp ứng những tiêu chuẩn được mô tả ở bảng dưới:

Phân loại

Trọng lượng thử nghiệm tối thiểu trong 1 giạ

Độ ẩm tối đa

Tỷ lệ tối đa số hạt vỡ và hạt ngoại lai

Số hạt hư tối đa

Hạt hư do nhiệt

Loại 1

56 pound

14%

2.00%

3.00%

0.10%

Loại 2

54 pound

15.50%

3.00%

5.00%

0.20%

Loại 3

52 pound

17.50%

4.00%

7.00%

0.50%


 
Đang tải bình luận,....


DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC
An Lộc FSC Gia Lai (AL.FSC) là TVKD của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV). Đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung toàn quốc duy nhất hiện nay tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm