(02693).720.888 | anlocfscgialai@gmail.com
Lịch đáo hạn
Thứ 2 | 01/04/2019 - Lượt xem: 276

Hợp đồng

Mã hợp đồng

Sở giao dịch liên thông

Ngày thông báo đầu tiên

Ngày giao dịch cuối cùng

Cà phê Arabica 03/2019

KCEH19

ICE US

20/02/2019

19/03/2019

Cà phê Arabica 05/2019

KCEK19

ICE US

22/04/2019

20/05/2019

Cà phê Arabica 07/2019

KCEN19

ICE US

20/06/2019

19/07/2019

Cà phê Arabica 09/2019

KCEU19

ICE US

22/08/2019

18/09/2019

Cà phê Arabica 12/2019

KCEZ19

ICE US

20/11/2019

18/12/2019

Cà phê Robusta 01/2020

LRCF20

Liffe London (ICE EU)

24/12/2019

27/01/2020

Cà phê Robusta 03/2019

LRCH19

Liffe London (ICE EU)

25/02/2019

25/03/2019

Cà phê Robusta 05/2019

LRCK19

Liffe London (ICE EU)

25/04/2019

24/05/2019

Cà phê Robusta 07/2019

LRCN19

Liffe London (ICE EU)

25/06/2019

25/07/2019

Cà phê Robusta 09/2019

LRCU19

Liffe London (ICE EU)

27/08/2019

24/09/2019

 

Đang tải bình luận,....DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC
An Lộc FSC Gia Lai (AL.FSC) là TVKD của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV). Đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung toàn quốc duy nhất hiện nay tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm