(02693).720.888 | anlocfscgialai@gmail.com
Ký quỹ
Thứ 2 | 01/04/2019 - Lượt xem: 748

MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA

TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ/TGĐ-MXV của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
 ngày 14  tháng 08 năm 2020)

  1. Danh sách ký quỹ ban đầu giao dịch Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa

STT

Tên hàng hóa

Nhóm hàng hóa

Sở giao dịch nước ngoài liên thông

Mức ký quỹ ban đầu

1

Ngô CBOT

Nông sản

CBOT/Globex

935

USD

2

Ngô mini CBOT

Nông sản

CBOT/Globex

187

USD

3

Đậu tương

Nông sản

CBOT/Globex

1,650

USD

4

Đậu tương mini

Nông sản

CBOT/Globex

330

USD

5

Dầu đậu tương

Nông sản

CBOT/Globex

770

USD

6

Khô đậu tương

Nông sản

CBOT/Globex

1,100

USD

7

Lúa mỳ

Nông sản

CBOT/Globex

1,265

USD

8

Lúa mỳ mini

Nông sản

CBOT/Globex

253

USD

9

Cà phê Robusta

Nguyên liệu công nghiệp

Liffe London (ICE EU)

858

USD

10

Cà phê Arabica

Nguyên liệu công nghiệp

ICE US

4,455

USD

11

Ca Cao

Nguyên liệu công nghiệp

ICE US

2,090

USD

12

Đường 11

Nguyên liệu công nghiệp

ICE US

1,047

USD

13

Bông

Nguyên liệu công nghiệp

ICE US

2,915

USD

14

Cao Su RSS3

Nguyên liệu công nghiệp

OSE

46,500

JPY

15

Cao Su

TSR 20

Nguyên liệu công nghiệp

SGX

605

USD

16

Bạch kim

Kim loại

NYMEX

4,400

USD

17

Bạc

Kim loại

COMEX

14,575

USD

18

Đồng

Kim loại

COMEX

3,520

USD

19

Quặng Sắt

Kim loại

SGX

1,254

USD

20

Dầu thô Brent

Năng lượng

ICE EU

6,798

USD

21

Dầu thô WTI

Năng lượng

NYMEX

6,820

USD

22

Khí tự nhiên

Năng lượng

NYMEX

2,530

USD

23

Dầu ít lưu huỳnh

Năng lượng

ICE EU

3,674

USD

24

Xăng pha chế RBOB

Năng lượng

NYMEX

6,600

USD

25

Dầu WTI mini

Năng lượng

NYMEX

3,410

USD


Mức ký quỹ áp dụng cho từng đối tượng 

  • Đối với khách hàng là nhà đầu tư cá nhân, mức ký quỹ ban đầu áp dụng bằng 120% mức ký quỹ ban đầu được công bố trong danh sách trên.
  • Đối với khách hàng là nhà đầu tư tổ chức, mức ký quỹ ban đầu áp dụng bằng 100% mức ký quỹ ban đầu được công bố trong danh sách trên.
Đang tải bình luận,....DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC
An Lộc FSC Gia Lai (AL.FSC) là TVKD của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV). Đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung toàn quốc duy nhất hiện nay tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm