(02693).720.888 | anlocfscgialai@gmail.com
Ký quỹ
Thứ 2 | 01/04/2019 - Lượt xem: 985

MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA

TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ/TGĐ-MXV của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
 ngày 26 tháng 01 năm 2021)

1. Danh sách ký quỹ ban đầu giao dịch Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa

STT

Tên hàng hóa

Nhóm hàng hóa

Sở giao dịch nước ngoài liên thông

Mức ký quỹ ban đầu

1

Ngô CBOT

Nông sản

CBOT/Globex

1,540

USD

2

Ngô mini CBOT

Nông sản

CBOT/Globex

308

USD

3

Đậu tương

Nông sản

CBOT/Globex

3,300

USD

4

Đậu tương mini

Nông sản

CBOT/Globex

660

USD

5

Dầu đậu tương

Nông sản

CBOT/Globex

1,485

USD

6

Khô đậu tương

Nông sản

CBOT/Globex

2,310

USD

7

Lúa mỳ

Nông sản

CBOT/Globex

1,980

USD

8

Lúa mỳ mini

Nông sản

CBOT/Globex

396

USD

9

Cà phê Robusta

Nguyên liệu công nghiệp

Liffe London (ICE EU)

957

USD

10

Cà phê Arabica

Nguyên liệu công nghiệp

ICE US

4,455

USD

11

Ca Cao

Nguyên liệu công nghiệp

ICE US

2,090

USD

12

Đường 11

Nguyên liệu công nghiệp

ICE US

1,109

USD

13

Bông

Nguyên liệu công nghiệp

ICE US

2,915

USD

14

Cao Su RSS3

Nguyên liệu công nghiệp

OSE

106,000

JPY

15

Cao Su

TSR 20

Nguyên liệu công nghiệp

SGX

770

USD

16

Bạch kim

Kim loại

NYMEX

3,630

USD

17

Bạc

Kim loại

COMEX

15,400

USD

18

Đồng

Kim loại

COMEX

4,620

USD

19

Quặng Sắt

Kim loại

SGX

1,892

USD

20

Dầu thô Brent

Năng lượng

ICE EU

4,620

USD

21

Dầu thô WTI

Năng lượng

NYMEX

4,978

USD

22

Khí tự nhiên

Năng lượng

NYMEX

3,465

USD

23

Dầu ít lưu huỳnh

Năng lượng

ICE EU

3,521

USD

24

Xăng pha chế RBOB

Năng lượng

NYMEX

4,950

USD

25

Dầu WTI mini

Năng lượng

NYMEX

2,489

USD


2. Mức ký quỹ áp dụng cho từng đối tượng 

  • Mức ký quỹ ban đầu áp dụng tại MXV bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở giao dịch nước ngoài liên thông được công bố trong danh sách trên.
  • Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm.
  • Hiệu lực từ ngày 27/01/2021
Đang tải bình luận,....DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC
An Lộc FSC Gia Lai (AL.FSC) là TVKD của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV). Đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung toàn quốc duy nhất hiện nay tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm