(02693).720.888 | anlocfscgialai@gmail.com
ĐƯỜNG

BẢNG GIÁ ĐƯỜNG
Đường
Kỳ hạn Giá Thay đổi Giá thanh toán Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Khối lượng
07/2019 11.9 -0.42         8,456
10/2019 12.22 -0.491         4,523
03/2019 13.22 -0.53         1,582
05/2019 13.38 -0.448         298
07/2019 13.5 -0.519         117
10/2019 13.69 -0.438         98
03/2019 14.23 -0.281         116
Đang tải bình luận,....


DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC
An Lộc FSC Gia Lai (AL.FSC) là TVKD của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV). Đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung toàn quốc duy nhất hiện nay tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm