(02693).720.888 | anlocfscgialai@gmail.com
Điều kiện đăng ký
Thứ 2 | 01/04/2019 - Lượt xem: 101
 1. Điều kiện đăng kí thành viên kinh doanh:

Để đăng ký trở thành thành viên kinh doanh của AL.FSC, thương nhân phải đáp ứng đủ các điều kiện bắt buộc sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Có vốn điều lệ tối thiểu từ 75 (bảy mươi lăm) tỷ đồng Việt Nam trở lên.
 • Tại thời điểm xét duyệt tư cách thành viên, doanh nghiệp không liên quan đến các cuộc điều tra về hành vi vi phạm pháp luật.
 • Có trụ sở hoạt động ổn định, hệ thống cơ sở kỹ thuật hạ tầng đáp ứng yêu cầu kết nối với AL.FSC (mô tả cơ sở vật chất chi tiết trong đơn đăng ký thành viên theo phụ lục 01)
 • Cơ cấu tổ chức tốt, hệ thống tài chính và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp minh bạch, chặt chẽ.
 • Có tối thiểu 5 nhân sự đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, đã tham gia các khóa học về nghiệp vụ giao dịch hàng hóa do Sở Giao dịch đào tạo và được cấp chứng chỉ.
 • Chấp thuận các điều kiện, quy định về hoạt động của AL.FSC

 

 1. Điều kiện đăng kí thành viên môi giới

Để đăng ký trở thành thành viên môi giới của AL.FSC, thương nhân phải đáp ứng đủ các điều kiện bắt buộc sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Có vốn điều lệ tối thiểu từ 5 (năm) tỷ đồng Việt Nam trở lên.
 • Tại thời điểm xét duyệt tư cách thành viên, doanh nghiệp không liên quan đến các cuộc điều tra về hành vi vi phạm pháp luật.
 • Có trụ sở hoạt động ổn định, hệ thống cơ sở kỹ thuật hạ tầng đáp ứng yêu cầu kết nối với AL.FSC. (mô tả cơ sở vật chất chi tiết trong đơn đăng ký thành viên theo phụ lục 01)
 • Cơ cấu tổ chức tốt, hệ thống tài chính và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp minh bạch, chặt chẽ.
 • Có tối thiểu 3 nhân sự đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, đã tham gia các khóa học về nghiệp vụ giao dịch hàng hóa do AL.FSC đào tạo và được cấp chứng chỉ.
 • Chấp thuận các điều kiện, quy định về hoạt động của AL.FSC.
Đang tải bình luận,....DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC
An Lộc FSC Gia Lai (AL.FSC) là TVKD của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV). Đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung toàn quốc duy nhất hiện nay tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm