(02693).720.888 | anlocfscgialai@gmail.com
Danh sách NV Hỗ Trợ
Thứ 2 | 01/04/2019 - Lượt xem: 331

Mã Nv

Tên Nv

Tên Khu Vực hoặc CV hỗ Trợ

SĐT hỗ Trợ

Gọi (02693).720.888
Nhấn Phím

03

Nguyễn Thị Sáng

Nhân Sự, Tổng Đài

13

04

Lê Ngọc Lâm

KH Miền Bắc

14

05

Nguyễn Tiến Linh

KH Tây Nguyên

17

07

Cao Hoàng Nam

KH Miền Trung

16

08

Lê Hoàng Nhân

KH Miền Nam

15

11

Lê Thị Bảo Tiên

Đặt Lệnh

11

Đang tải bình luận,....DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC
An Lộc FSC Gia Lai (AL.FSC) là TVKD của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV). Đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung toàn quốc duy nhất hiện nay tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm