(02693).720.888 | anlocfscgialai@gmail.com
CHIẾN LƯỢC GD NÔNG SẢN phiên ngày 21/09/2020
Thứ 2 | 21/09/2020 - Lượt xem: 25

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN
CHIẾN LƯỢC ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG NGÀY 21/9/2020

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 11/ 2020

 

Hình 1: Đồ thị giá ĐẬU TƯƠNG (11/2020)

 • TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG:

ĐẬU TƯƠNG:  đóng cửa tại 1044 Thị trường đã xác nhận sự tăng mạnh sau các phiên giao dịch giảm điều chỉnh trước đó và có thể giảm điều chỉnh trong ngắn hạn để tiếp tục xu hướng tăng trong dài hạn

PTKT: mặc dù cả hai xu hướng dài hạn và trung hạn đều tăng giá. Nhận định đậu tương tiếp tục tăng mạnh về khu vực kháng cự ( 1055 -1056 ) nếu vượt kháng cự này có thể tăng về 1070cent/ giạ . Và nếu không vượt vùng kháng cự này có thể điều chỉnh về ( 1025 -1027 ) để tiếp tục xu hướng tăng

  • Kháng cự: 1055 - 1056
  • Hỗ trợ: 1025 -1027
  • Xu hướng ưu tiên: tăng điểm sau đó giảm điều chỉnh.
 • Đối với Lệnh Bán: Điểm bán 1055 - 1056 ; điểm dừng lỗ: 1057 ; điểm chốt lời: 1050 1040 -1030
 • Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 1025 - 1027 ; điểm dừng lỗ: 1023; điểm chốt lời: 1030 -1040 -1050

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

DẦU ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 10/ 2020

 

Hình 2: Đồ thị giá DẦU ĐẬU TƯƠNG (10/2020)

 • TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG:

DẦU ĐẬU TƯƠNG: Đóng cửa tại 35.24 thị trường xác nhận sự tăng mạnh của các phiên giao dịch tăng của đầu tuần . dầu đậu tương tiếp tục điều chỉnh tạo đáy vững chắc để tiếp tục xu hướng dài hạn của mình

PTKT: mặc dù cả hai xu hướng ngắn và trung hạn đều tăng giá. Nhận định giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm về khu vực hỗ trợ về quanh (34.3 34.5) cent, để tiếp tục xu hướng. Ở vùng hỗ trợ này có thể xuất hiện lực mua kỹ thuật thúc đẩy giá tăng trở lại 37 cent vào cuối tháng 9.

  • Kháng cự: 35.5 - 35.8;
  • Hỗ trợ: 34.3 34.5;
  • Xu hướng ưu tiên: giảm giá điều chỉnh đến tăng giá.
 • Đối với Lệnh Bán: Điểm bán 35.5 - 35.8 ; điểm dừng lỗ: 36 điểm chốt lời: 34.5 -33.9
 • Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 34.3 34.5 ; điểm dừng lỗ: 34; điểm chốt lời: :  35 35.8
 • Nếu giá vượt 37 khuyến nghị mua: điểm mua: 37.3 ; điểm dừng lỗ: 37.0 ; điểm chốt lời  38 39 40.

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

KHÔ ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 10/ 2020

 

Hình 3: Đồ thị giá KHÔ ĐẬU TƯƠNG (10/2020)

 • TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG:

KHÔ ĐẬU TƯƠNG : Đóng cửa tại 337.4 thị trường xác nhận sự tăng mạnh sau các phiên giao dịch giảm điều chỉnh trước đó và có thể sẽ điều chỉnh về khu vực hỗ trợ ( 330 -332 ) để tiếp tục xu hướng tăng cho áp lực tăng.

PTKT: Khô đậu tương bật tăng và sau đó giảm trở lại , cả hai xu hướng ngắn và trung hạn đều tăng giá. Khô đậu có thể điều chỉnh về khu vực hỗ trợ (330 -332 ) để tiếp tục xu hướng, cũng có thể phá vỡ vùng kháng cự (340 - 342) và đi lên 350

  • Kháng cự: 340 - 342;
  • Hỗ trợ: 330 -332
  • Xu hướng ưu tiên: Điều chỉnh tăng giá sau đó giảm giá.
 • Đối với Lệnh Bán: Điểm bán 340 - 342 ; điểm dừng lỗ: 343; điểm chốt lời: 335 -330
 • Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 320 - 332; điểm dừng lỗ: 319; điểm chốt lời: :  330 - 335 -340

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

LÚA MỲ KỲ HẠN THÁNG 12/ 2020

 

Hình 4: Đồ thị giá LÚA MỲ (12/2020)

 • TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG:

LÚA MỲ: Đóng cửa tại 576.6 thị trường xác nhận sự tăng mạnh trong  các phiên giao dịch trước đó và có thể sẽ điều chỉnh về khu vực hỗ trợ (562 -560) để tiếp tục cho áp lực tăng.

 PTKT: hiện đang trong xu hướng giảm điều chỉnh ngắn hạn, đây có thể chỉ là một sự điều chỉnh, vì cả xu hướng trung và dài hạn vẫn đang tăng. Nhận định giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm gây áp lực lên đường hỗ  trợ  ( 562 -560 ) cent/giạ. Để tiếp tục xu hướng tăng của mình.

  • Kháng cự: 575 - 576;
  • Hỗ trợ: 560 - 562 ;
  • Xu hướng ưu tiên: giảm điểm điều chỉnh sau đó tăng điểm.
 • Đối với Lệnh Bán: Điểm 575 -576 ; điểm dừng lỗ: 577; điểm chốt lời: 570 - 565 -560
 • Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 560 - 562 ; điểm dừng lỗ: 559; điểm chốt lời: :  570 - 580

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

NGÔ KỲ HẠN THÁNG 12/ 2020

 

Hình 5: Đồ thị giá NGÔ (12/2020)

 • TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG:

NGÔ:  Đóng cửa tại 378.4 Thị trường cho thấy ngô tăng mạnh sau các phiên giao dịch giảm điều chỉnh trước đó . xu hướng hiện tại ngô cho thấy lực mua cao.và có thể tăng mạnh về khu vực kháng cự ( 380 - 382 )để tiếp tục xu hướng tăng dài hạn.

 PTKT: đây có thể chỉ là một sự điều chỉnh, vì cả xu hướng trung và dài hạn vẫn đang tăng. Nhận định giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm điều chỉnh về khu vực hỗ trợ (  373 -375)   để tiếp tục xu hướng tăng trong dài hạn và trung hạn.

  • Kháng cự: 380 - 382;
  • Hỗ trợ: 373 - 375  ;
  • Xu hướng ưu tiên: Giảm điều chỉnh sau đó tăng điểm.
 • Đối với Lệnh Bán: Điểm bán 380 - 382 ; điểm dừng lỗ: 379 ; điểm chốt lời:  375 - 373
 • Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 373 - 375 ; điểm dừng lỗ: 370; điểm chốt lời:  375 -380 - 390

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

ĐƯỜNG KỲ HẠN THÁNG 10/ 2020

 

Hình 6: Đồ thị giá ĐƯỜNG (10/2020)

 • TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG:

ĐƯỜNG:  Đóng cửa tại 12.76 Thị trường cho thấy đường tăng mạnh sau các phiên giao dịch giảm điều chỉnh trước đó. Xu hướng hiện tại đường có thể tiếp tục điều chỉnh nhẹ và tăng mạnh vào các phiên giao dịch sau.

PTKT:  hiện tại đường đang trong xu hướng giảm điều chỉnh mạnh về phía khu vực hỗ trợ (12.0 -12.2) cps  thể tiếp tục xu hướng tăng mạnh về phía kháng cự (13.3 - 13.5)trong tuần tới.

  • Kháng cự: 13.30 13.50;
  • Hỗ trợ: 12.0 - 12.2;
  • Xu hướng ưu tiên: giảm giá sau đó tăng điểm.
 • Đối với Lệnh Bán: Điểm bán13.30 13.50  ; điểm dừng lỗ: 14 ; điểm chốt lời: 12.50
 • Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 12.0 - 12.2 ; điểm dừng lỗ: 11.8 ; điểm chốt lời: 12.5 -13.0

 

KHUYẾN CÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như nhà đầu tư cá nhân và không hàm ý đưa ra bất kỳ lời khuyên chào mua/bán nào. Các quan điểm và nhận định được trình bày trong báo cáo không tính đến sự khác biệt về mục tiêu và chiến lược cụ thể của từng nhà đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất kỳ thiệt hại nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng thông tin của báo cáo này dưới mọi hình thức. Thông tin sử dụng trong báo cáo này được An Lộc FSC Gia Lai thu thập từ nguồn tin cậy vào thời điểm công bố.

Báo cáo này được thực hiện bởi các chuyên gia phân tích thị trường và tài chính của An Lộc FSC Gia Lai, được bảo hộ thông tin và bản quyền bởi Bộ Công Thương, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV và các tổ chức tài chính về phái sinh hàng hóa trên thế giới. Nghiêm cấm sao chép hoặc phát hành nội dung này khi chưa có sự cho phép của An Lộc FSC Gia Lai.

Đang tải bình luận,....DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC
An Lộc FSC Gia Lai (AL.FSC) là TVKD của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV). Đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung toàn quốc duy nhất hiện nay tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm