(02693).720.888 | anlocfscgialai@gmail.com
CHIẾN LƯỢC GD NÔNG SẢN phiên ngày 21/08/2020
Thứ 6 | 21/08/2020 - Lượt xem: 44
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN
CHIẾN LƯỢC ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG NGÀY NGÀY 20/8/2020
 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 09/ 2020

 

Hình 1: Đồ thị giá ĐẬU TƯƠNG (09/2020)

 • TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG:

ĐẬU TƯƠNG:  đóng cửa tại 902.88. Thị trường đã xác nhận sự tăng mạnh sau nhiều ngày tích lũy giảm ngắn hạn của đậu tương điều chỉnh, và sự điều chỉnh tạo áp lực giảm giá của nó qua mức thấp trước đó sau khi giao dịch

PTKT: mặc dù vẫn trong một xu hướng giảm điều chỉnh, cả hai xu hướng dài hạn và trung hạn đều tăng giá. Nhận định đậu tương tiếp tục tăng mạnh về khu vực kháng cự  (918 -920 ) nếu phá vỡ khu vực kháng cự này có thển lên tới 930 cent/ giạ, và cũng có thể là sự điều chỉnh về khu vực (890) làm áp lực tăng.

Kháng cự: 918 -920

  • Hỗ trợ: 902 - 900;
  • Xu hướng ưu tiên: tăng điểm Giảm sau đó Giảm giá
 • Đối với Lệnh Bán: Điểm bán 918 - 920; điểm dừng lỗ: 922 ; điểm chốt lời: 915 -910.
 • Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 902-900; điểm dừng lỗ: 898; điểm chốt lời: :  907 -915 - 920

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

DẦU ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 09/ 2020

 

Hình 2: Đồ thị giá DẦU ĐẬU TƯƠNG (09/2020)

 • TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG:

DẦU ĐẬU TƯƠNG: Đóng cửa tại 31.2 thị trường xác nhận sự điều chỉnh của các phiên giao dịch đầu tuần. Tăng điểm trong nến tuần cho thấy sự bứt phá của áp lực mua tăng cao đang điến khu vực kháng cự mạnh (31.70 32.40). nhưng không phá được vùng kháng cự mạnh này do đó cần có sự điều chỉnh giảm ngắn hạn trong tuần tới.

PTKT: vẫn trong một xu hướng giảm ngắn hạn và điều chỉnh, cả hai xu hướng ngắn và trung hạn đều tăng giá. Nhận định giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm về khu vực hỗ trợ về quanh (30.8 -30.4) cent, nếu giảm điểm sâu thì sẽ về đường hỗ trợ 30.0 cent. Ở vùng hỗ trợ này có thể xuất hiện lực mua kỹ thuật thúc đẩy giá tăng trở lại 35.00 cent vào cuối tháng 8.

  • Kháng cự: 31.70 32.40;
  • Hỗ trợ: 30.8 -30.4;
  • Xu hướng ưu tiên: giảm giá điều chỉnh đến tăng giá.
 • Đối với Lệnh Bán: Điểm bán 31.70 32.40; điểm dừng lỗ: 33.00; điểm chốt lời: 31.5 31.0 - 30.8
 • Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 30.80 30.40; điểm dừng lỗ: 30.00; điểm chốt lời: :  31.5 -31.7

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

KHÔ ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 09/ 2020

 

Hình 3: Đồ thị giá KHÔ ĐẬU TƯƠNG (09/2020)

 • TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG:

KHÔ ĐẬU TƯƠNG : Đóng cửa tại 293.8 thị trường xác nhận sự tăng mạnh sau các phiên giao dịch trước đó và có thể sẽ điều chỉnh về khu vực hỗ trợ ( 295.0) để làm bàn đạp cho áp lực tăng.

PTKT: Khô đậu tương bật tăng trở lại , cả hai xu hướng ngắn và trung hạn đều tăng giá. Khô đậu có thể điều chỉnh về khu vực hỗ trợ ( 294 -295 ) để tiếp tục xu hướng, cũng có thể phá vỡ vùng kháng cự ( 301 -300 ) và đi lên 310.

  • Kháng cự: 301 - 300;
  • Hỗ trợ: 294 -295
  • Xu hướng ưu tiên: Điều chỉnh tăng giá sau đó giảm giá.
 • Đối với Lệnh Bán: Điểm bán 301-300; điểm dừng lỗ: 302; điểm chốt lời: 295 -290
 • Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 294 -295 ; điểm dừng lỗ: 292; điểm chốt lời: :  297 - 300 305

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

LÚA MỲ KỲ HẠN THÁNG 09/ 2020

 

Hình 4: Đồ thị giá LÚA MỲ (09/2020)

 • TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG:

LÚA MỲ: Đóng cửa tại 516.3 thị trường xác nhận sự tăng mạnh  các phiên giao dịch trước đó và có thể sẽ điều chỉnh về khu vực hỗ trợ (510 -509) để làm bàn đạp cho áp lực tăng.

 PTKT: hiện đang trong xu hướng giảm ngắn hạn, đây có thể chỉ là một sự điều chỉnh, vì cả xu hướng trung và dài hạn vẫn đang tăng. Nhận định giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm gây áp lực lên đường kháng cự  523 -525 cent/giạ. Nếu giá giảm lủng vùng này thì sẽ giảm mạnh về đường hỗ trợ 400 cent/giạ.

  • Kháng cự: 523 -525;
  • Hỗ trợ: 510 -509;
  • Xu hướng ưu tiên: giảm giá sau đó tăng điểm.
 • Đối với Lệnh Bán: Điểm 523 -525 ; điểm dừng lỗ: 527; điểm chốt lời: 520 517
 • Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 510 -509; điểm dừng lỗ: 507; điểm chốt lời: :  515 517 -520

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

NGÔ KỲ HẠN THÁNG 09/ 2020

 

Hình 5: Đồ thị giá NGÔ (09/2020)

 • TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG:

NGÔ:  Đóng cửa tại 324.6 Thị trường cho thấy ngô chịu sự áp lực tăng mạnh sau các phiên giảm tích lũy . xu hướng hiện tại ngô cho thấy lực mua cao.

 PTKT  hiện đây có thể chỉ là một sự điều chỉnh, vì cả xu hướng trung và dài hạn vẫn đang giảm. Nhận định giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm gây áp lực lên đường hỗ trợ 328 -327 cent/giạ. Nếu giá giảm lủng vùng này thì sẽ giảm mạnh về đường hỗ trợ 315 cent/giạ, hoặc có thể tăng điểm và phá vỡ khu vực kháng cự (334 -335 ) nếu phá vỡ có thể lên tới 350 cent/ giạ.

  • Kháng cự: 334 -335;
  • Hỗ trợ: 320 - 321 ;
  • Xu hướng ưu tiên: Giảm điều chỉnh sau đó tăng điểm.
 • Đối với Lệnh Bán: Điểm bán 334 - 335 ; điểm dừng lỗ: 337 ; điểm chốt lời:  330 -328 -325
 • Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 320 -321; điểm dừng lỗ: 319; điểm chốt lời:  323 -325 327

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

ĐƯỜNG KỲ HẠN THÁNG 10/ 2020

 

Hình 6: Đồ thị giá ĐƯỜNG (10/2020)

 • TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG:

ĐƯỜNG:  Đóng cửa tại 12.99 Thị trường cho thấy đường đang đà tăng mạnh về khu vực kháng cự (13.06 -13.28 ) nếu phá vỡ được đường kháng cự đường sẽ tăng mạnh về 15.00 và nếu không phá vỡ được mức kháng cự này đường có thể tiếp tục một sự điều chỉnh nhẹ về hỗ trợ và tiếp tục tăng

 PTKT:  hiện tại đường đang trong xu hướng tăng mạnh  mạnh về khu vực kháng cự (13.06 -13.28 ) nếu phá vỡ được đường kháng cự đường sẽ tăng mạnh về 15.00 và nếu không phá vỡ được mức kháng cự này đường có thể tiếp tục một sự điều chỉnh nhẹ về hỗ trợ và tiếp tục tăng.

  • Kháng cự: 13.30 13.50;
  • Hỗ trợ: 12.20 -12.0;
  • Xu hướng ưu tiên: tăng giá sau đó giảm giá điều chỉnh và tăng giá.
 • Đối với Lệnh Bán: Điểm bán13.30 13.50  ; điểm dừng lỗ: 14 ; điểm chốt lời: 12.50
 • Đối với Lệnh Mua: Điểm mua: 12.20 12.0; điểm dừng lỗ: 11.50; điểm chốt lời: 12.5 13.0 - 13.5

 

KHUYẾN CÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

     Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như nhà đầu tư cá nhân và không hàm ý đưa ra bất kỳ lời khuyên chào mua/bán nào. Các quan điểm và nhận định được trình bày trong báo cáo không tính đến sự khác biệt về mục tiêu và chiến lược cụ thể của từng nhà đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất kỳ thiệt hại nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng thông tin của báo cáo này dưới mọi hình thức. Thông tin sử dụng trong báo cáo này được An Lộc FSC Gia Lai thu thập từ nguồn tin cậy vào thời điểm công bố.

     Báo cáo này được thực hiện bởi các chuyên gia phân tích thị trường và tài chính của An Lộc FSC Gia Lai, được bảo hộ thông tin và bản quyền bởi Bộ Công Thương, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV và các tổ chức tài chính về phái sinh hàng hóa trên thế giới. Nghiêm cấm sao chép hoặc phát hành nội dung này khi chưa có sự cho phép của An Lộc FSC Gia Lai.

Đang tải bình luận,....DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC
An Lộc FSC Gia Lai (AL.FSC) là TVKD của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV). Đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung toàn quốc duy nhất hiện nay tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm