(02693).720.888 | anlocfscgialai@gmail.com
CHIẾN LƯỢC GD NÔNG SẢN phiên ngày 16/03/2020
Thứ 2 | 16/03/2020 - Lượt xem: 335

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN
PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 16/0
3/2020


 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 05/ 2020

Hình 1: Đồ thị giá ĐẬU TƯƠNG (05/2020)

* Đánh giá phiên trước:

Giá Đậu tương trên sàn CBOT giảm điểm phiên cuối tuần. Kỳ hạn giao ngày tháng 05/2020 giảm 10,75 cent/giạ, về 846,75 cent/giạ  kỳ hạn giao ngày tháng 07/2020 cũng giảm 9,75 cent về 856 cent/giạ, các mức giảm rất mạnh. Khối lượng giao dịch cao trên mức trung bình.

Phiên sáng nay giá Đậu tương mở GAP giảm mạnh về vùng giá thấp hơn. Hiện giá vẫn đang biến động trong vùng đáy thấp. Nhận định giá có thể điều chỉnh quanh vùng giá đóng cửa của đáy trước đây tại 855 cent/giạ. Sau đó giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm về vùng 820 cent/giạ. Nếu giá điều chỉnh tăng trở lại thì có thể lên vùng 870 cent/giạ.  

* Các vùng hỗ trợ, kháng cự cần chú ý:

          Kháng cự: 870, 855;

          Hỗ trợ: 820, 800;

          Xu hướng ưu tiên: Giảm giá đến sideway.

* Khuyến nghị giao dịch:

Với lệnh bán: Bán ở vùng 855. Dừng lỗ 860. Chốt lời 840 – 820;

Với lệnh mua: Cập nhật khi có tín hiệu;

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

DẦU ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 05/ 2020

Hình 2: Đồ thị giá DẦU ĐẬU TƯƠNG (05/2020)

* Đánh giá phiên trước:

Giá Dầu đậu tương trên sàn CBOT giảm điểm phiên cuối tuần. Kỳ hạn giao ngày tháng 05/2020 giảm 0,01 cent, về 26,37 cent, kỳ hạn tháng 7/2020 cũng giảm 0,01 cent về 26,73 cent các mức giảm không đáng kể. Khối lượng giao dịch ở mức rất cao.

Mở phiên sáng thứ hai giá Dầu đậu tương đã mở GAP về vùng giá thấp nhất phiên thứ sáu, hiện tại giá đang tăng trở lại lấp GAP giảm sáng nay. Nhận định giá sẽ dao động quanh vùng 26,40 cent ở phiên Âu sau đó giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm về vùng 26,20 cent, nếu giảm lủng vùng này thì có thể về lại vùng 25,80 cent. Trường hợp giá tăng nếu phá khỏi trend cản ở vùng 26,60 cent thì giá sẽ tăng lên 27 cent.

* Các vùng hỗ trợ, kháng cự cần chú ý:

          Kháng cự: 27; 26,40;

          Hỗ trợ: 25,50; 25,00;

Xu hướng ưu tiên: Giảm giá đến Sideway.

* Khuyến nghị giao dịch:

Với lệnh bán: Bán ở vùng 26,35 – 26,40. Dừng lỗ 26,50. Chốt lời 25,80 - 25;

Với lệnh mua: Cập nhật khi có tín hiệu;

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

LÚA MỲ KỲ HẠN THÁNG 05/ 2020

Hình 3: Đồ thị giá LÚA MỲ (05/2020)

* Đánh giá phiên trước:

Giá Lúa mỳ trên sàn CBOT giảm điểm phiên cuối tuần. Kỳ hạn giao ngày tháng 05/2020 tăng 0,5 cent/giạ, lên 506 cent/giạ, kỳ hạn tháng 7/2020 cũng tăng 0,25 cent/giạ lên 507 cent/giạ, các mức tăng không đáng kể. Khối lượng giao dịch cao trên mức trung bình.

Phiên Á sáng nay sau khi mở cửa giá Lúa mỳ tiếp tục xu hướng giảm mạnh về vùng hỗ trợ 500 cent/giạ sau đó giá đang tăng trở lại và lấp GAP giảm này. Nhận định giá sẽ dao động quanh vùng 507 - 510 cent/giạ vào phiên Âu rồi giá sẽ điều chỉnh và giảm lại về vùng 500  cent/giạ ở phiên Mỹ. Nếu giá giảm dưới  500 cent/giạ thì sẽ về vùng 489 cent/giạ.

* Các vùng hỗ trợ, kháng cự cần chú ý:

          Kháng cự: 522, 510.

          Hỗ trợ: 500, 489.

Xu hướng ưu tiên: Giảm giá.

* Khuyến nghị giao dịch:

Với lệnh mua: Cập nhật khi có tín hiệu;

Với lệnh bán: Bán dưới vùng 510. Dừng lỗ 513. Chốt lời 489;

 

"Nhận định trên chỉ mang tính chất tham khảo”

Quý khách hàng vui lòng tham khảo thêm nhiều nguồn thông tin khác để đưa ra quyết định cho giao dịch của cá nhân mình.

Đang tải bình luận,....DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC
An Lộc FSC Gia Lai (AL.FSC) là TVKD của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV). Đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung toàn quốc duy nhất hiện nay tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm