(02693).720.888 | anlocfscgialai@gmail.com
CHIẾN LƯỢC GD NÔNG SẢN phiên ngày 04/05/2020
Thứ 2 | 04/05/2020 - Lượt xem: 113

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN
PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 04/5/2020


 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 07/ 2020

Hình 1: Đồ thị giá ĐẬU TƯƠNG (07/2020)

* Đánh giá phiên trước:

Giá Đậu tương trên sàn CBOT giảm điểm phiên cuối tuần. Kỳ hạn giao ngày tháng 07/2020 giảm 5,75 cent/giạ, về 849,50 cent/giạ, kỳ hạn giao ngày tháng 08/2020 giảm 5 cent/giạ về 850,75 cent/giạ, các mức giảm khá đáng kể. Khối lượng giao dịch cao trên mức trung bình.

Đầu phiên sáng nay giá đã tiếp tục giảm điểm khá mạnh và đang dao động quanh vùng 842 cent/giạ. Nhận định giá sẽ điều chỉnh về test vùng 838 - 840 cent/giạ sau đó tiếp tục xu hướng tăng lên quanh vùng 850 cent (vùng này giá sẽ tiếp cận với trend cản của xu hướng giảm), nếu phá vỡ được trend này thì giá sẽ tăng mạnh lên vùng 855 cent trong thời gian tới. Trường hợp giá giảm trở lại dưới vùng 837 cent/giạ thì sẽ giảm quay lại vùng đáy 830 cent/giạ.

* Các vùng hỗ trợ, kháng cự cần chú ý:

            Kháng cự: 855, 845;

            Hỗ trợ: 838, 830;

Xu hướng ưu tiên: Tăng điểm.

* Khuyến nghị giao dịch:

Với lệnh mua: Mua trên vùng 838. Dừng lỗ: 836. Chốt lời: 845 - 850;

Với lệnh bán: Bán dưới vùng 855. Dừng lỗ: 860. Chốt lời: 850 - 845;

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

DẦU ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 07/ 2020

Hình 2: Đồ thị giá DẦU ĐẬU TƯƠNG (07/2020)

* Đánh giá phiên trước:

Giá Dầu đậu tương CBOT giảm điểm phiên cuối tuần. Kỳ hạn giao ngày tháng 07/2020 giảm 0,1 cent, về 25,46 cent, kỳ hạn tháng 8/2020 cũng giảm 0,1 cent về 25,57 cent, các mức giảm không đáng kể. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình.

Mở phiên sáng nay giá Dầu đậu đã mở GAPDOWN khá lớn sau đó dao động thận trọng quanh vùng giá 26,20 cent. Với xu hướng Daily thì giá đang có một setup tăng trong trung hạn, nhận định phiên hôm nay giá sẽ tiếp tục xu hướng tăng lên vùng 26,90 cent sau đó giá sẽ điều chỉnh về vùng 26,55 cent vào cuối phiên. Trường hợp giá giảm điểm theo đậu tương điều chỉnh sâu thì có thể về quanh vùng 25,75 cent rồi tăng điểm trở lại.

 * Các vùng hỗ trợ, kháng cự cần chú ý:

            Kháng cự: 26,90, 26,55;

            Hỗ trợ: 26,15 , 25,75;

Xu hướng ưu tiên: Tăng giá.

* Khuyến nghị giao dịch:

Với lệnh bán: Bán dưới vùng 26,90. Dừng lỗ: 27,10. Chốt lời: 26,55; 

Với lệnh mua: Mua trên vùng 25,75. Dừng lỗ: 25,55. Chốt lời: 26,15 26,55;  

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

LÚA MỲ KỲ HẠN THÁNG 07/ 2020

Hình 3: Đồ thị giá LÚA MỲ (07/2020)

* Đánh giá phiên trước:

Giá Lúa mỳ trên sàn CBOT tiếp tục giảm điểm phiên cuối tuần. Kỳ hạn giao ngày tháng 07/2020 giảm 7,75 cent/giạ, về 516,50 cent/giạ, kỳ hạn tháng 9/2020 cũng giảm 7,75 cent/giạ, về 520,25 cent/giạ, các mức giảm rất mạnh. Khối lượng giao dịch cao trên mức trung bình.

Phiên sáng nay giá Lúa mỳ mở cửa GAPDOWN 5 cent/giạ và dao động thận trong quanh vùng 510 cent/giạ. Nhận định giá sẽ điều chỉnh tăng lên quanh vùng 515 cent/giạ sau đó tiếp tục xu hướng giảm về quanh vùng 503 cent/giạ rồi điều chỉnh tăng trở lại vào cuối phiên. Trường hợp giá giảm lủng vùng 503 cent/giạ thì giá sẽ giảm sâu về vùng 492 cent/giạ.

* Các vùng hỗ trợ, kháng cự cần chú ý:

               Kháng cự: 523, 515;

               Hỗ trợ: 503; 492;

Xu hướng ưu tiên: Giảm điểm đến sideway.

* Khuyến nghị giao dịch:

Với lệnh mua: Mua quanh vùng 510. Dừng lỗ: 508. Chốt lời: 515;

                         Mua quanh vùng 503. Dừng lỗ: 498. Chốt lời: 510;

Với lệnh bán: Bán dưới vùng 515. Dừng lỗ 518. Chốt lời 503;

 

"Nhận định trên chỉ mang tính chất tham khảo”

Quý khách hàng vui lòng tham khảo thêm nhiều nguồn thông tin khác để đưa ra quyết định cho giao dịch của cá nhân mình.

Đang tải bình luận,....DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC
An Lộc FSC Gia Lai (AL.FSC) là TVKD của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV). Đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung toàn quốc duy nhất hiện nay tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm