(02693).720.888 | anlocfscgialai@gmail.com
CAO SU RSS3
BẢNG GIÁ CAO SU

Cao su RSS3
Kỳ hạn Giá Thay đổi Giá thanh toán Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Khối lượng
05/2019 189.7 +0.3   189.7 190.0 189.5 3
06/2019 189.9 +0.0   190.5 190.5 189.9 8
07/2019 190.0 -0.1   190.0 190.3 189.8 13
08/2019 189.6 +0.0   189.8 189.8 189.0 27
09/2019 188.6 -0.1   189.2 189.4 188.0 166
10/2019 189.0 -0.5   189.4 189.8 188.0 229


ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG

- Thời gian giao dịch: 2 đợt/ngày
+ Đợt 1: 06:45 - 13:10
+ Đợt 2: 14:30 - 16:55
- Đặc tả hợp đồng giao dịch:
Ký hiệu hợp đồng RSS3
Đơn vị hợp đồng 5 tấn/lot
Tháng giao hàng 06 tháng liên tiếp
Loại tiền giao dịch VND
Bước giá  
Đơn vị giao hàng N x 20 lot tấn. (với N > 0 và là số nguyên)
Tiêu chuẩn chất lượng Theo tiêu chuẩn do AL.FSC công bế
Giờ giao dịch Đợt 1: 06:45 - 13:10
Đợt 2: 14:30 - 16:55
Ký quỹ Theo quy định của AL.FSC
Giới hạn vị thế - Đối với cá nhân: <= 200 lot mua ròng hoặc bán ròng.
- Đối với tổ chức: <= 300 lot mua ròng hoặc bán ròng.
- AL.FSC có thể điều chỉnh vị thế theo điều kiện thực tế.
Cảng bốc hàng Theo quy định ký quỹ của AL.FSC
Ngày thông báo đầu tiên Ngày làm việc đầu tiên của tháng giao hàng
Mức Ký quỹ bổ sung sau ngày thông báo đầu tiên đối với giao dịch thực hiện giao nhận hàng vật chất. Thực hiện theo các hướng dẫn của AL.FSC
Ngày giao dịch cuối cùng 04 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng giao hàng
Ngày thông báo cuối cùng 03 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng giao hàng
Ngày giao hàng Theo quy định của AL.FSC
Phương thức giao hàng Giao hàng vật chất

Ghi chú: Các nội dung trong đặc tả hợp đồng có thể điều chỉnh theo thực tế áp dụng trong từng thời kỳ.
* Tiêu chuẩn chất lượng:
Theo chuẩn mực về chất lượng sản phẩm cao su RSS3: độ mốc, khô không được vượt quá 10% trên một mẫu thử, sạch, khô, chắc, rải rác bọt khí, chấp nhận lẫn vỏ cây kích cỡ nhỏ, không phồng giộp, không có cát, vật lạ, không bị sấy chưa chín.
Tiêu chuẩn chất lượng của cao su RSS3 được xác định dựa trên các chuẩn mực ngành, chuẩn mực quốc gia và chuẩn mực ISO quy định. Thông số kỹ thuật của cao su RSS3 sẽ được trung tâm kiểm định của AL.FSC hoặc do AL.FSC chỉ định đánh giá, xác nhận và tính toán dung sai cho phù hợp với điều kiện thực tế và theo quy định của AL.FSC.

Đang tải bình luận,....


DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC
An Lộc FSC Gia Lai (AL.FSC) là TVKD của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV). Đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung toàn quốc duy nhất hiện nay tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm