(02693).720.888 | anlocfscgialai@gmail.com
CÀ PHÊ ROBUSTA
BẢNG GIÁ CÀ PHÊ
Báo giá bị trễ ít nhất 10 phút 
Cà phê Robusta
Kỳ hạn Giá Thay đổi (%) Giá thanh toán Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Khối lượng
03/2019   0         0
05/2019 1428 0.14         932
07/2019 1444 0.139         1267
09/2019 1460 0.342         457
01/2019 1497 0.267         10
03/2019 1516 0.264         25

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG
Ký hiệu hợp đồng RC
Đơn vị hợp đồng 10 tấn/Lot
Tháng giao hàng Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 9, tháng 11
Loại tiền giao dịch VND
Bước giá  
Đơn vị giao hàng N x 10 Lot (với N > 0 và là số nguyên)
Tiêu chuẩn chất lượng Theo tiêu chuẩn do MXV công bố
Giờ giao dịch 16:00 (ngày giao dịch) – 00:30 (ngày hôm sau)
Ký quỹ Theo quy định ký quỹ của MXV
Giới hạn vị thế - Đối với cá nhân: <= 500 lô mua ròng hoặc bán ròng.
- Đối với tổ chức: <=2000 lô mua ròng hoặc bán ròng.
- MXV có thể điều chỉnh vị thế theo điều kiện thực tế.
Cảng giao hàng Theo quy định của AL.FSC
Ngày thông báo đầu tiên 05 ngày làm việc trước ngày làm việc đầu tiên của tháng giao hàng
Mức Ký quỹ bổ sung sau ngày thông báo đầu tiên đối với giao dịch thực hiện giao nhận hàng vật chất Thực hiện theo các hướng dẫn của AL.FSC
Ngày giao dịch cuối cùng 05 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng giao hàng.
Ngày thông báo cuối cùng 04 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng giao hàng
Ngày giao hàng Theo quy định của AL.FSC
Phương thức giao hàng Giao hàng vật chất

Ghi chú: Các nội dung trong đặc tả hợp đồng có thể điều chỉnh theo thực tế áp dụng trong từng thời kỳ.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Trọng lượng mẫu: 300 gram
- Tỷ lệ tối đa hạt hỏng / trọng lượng: 3.00%
- Tỷ lệ tối đa tạp chất / trọng lượng: 0.50%
- Độ ẩm tối đa: 12.50%
- Tối thiểu 90% đối với loại sang 14
- Tối thiểu 96% đối với loại sang 12
Tiêu chuẩn chất lượng của cà phê Robusta được xác định dựa trên các chuẩn mực ngành, chuẩn mực quốc gia và chuẩn mực ISO quy định. Thông số kỹ thuật của cà phê Robusta sẽ được trung tâm kiểm định của AL.FSC hoặc do AL.FSC chỉ định đánh giá, xác nhận và tính toán dung sai cho phù hợp với điều kiện thực tế và theo quy định của AL.SFC.

Đang tải bình luận,....


DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC
An Lộc FSC Gia Lai (AL.FSC) là TVKD của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV). Đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung toàn quốc duy nhất hiện nay tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm