(02693).720.888 | anlocfscgialai@gmail.com
CÀ PHÊ ARABICA
BẢNG GIÁ CÀ PHÊ

Báo giá bị trễ ít nhất 10 phút 
Cà Phê Arabica
Kỳ hạn Giá Thay đổi (%) Giá thanh toán Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Khối lượng
03/2019   0         0
05/2019 93.4 0.482         4608
07/2019 95.85 0.365         4134
09/2019 98.45 0.457         336
12/2019 102.15 0.294         240
03/2019 106 0.377         54

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG
 

Hàng hóa giao dịch

Cà phê Arabica ICE US (Coffee C)

Mã hàng hóa

KCE

Độ lớn hợp đồng

37 500 pounds / Lot

Đơn vị yết giá

Cent / pound

Tiền tệ giao dịch

USD

Thời gian giao dịch

Thứ 2 – Thứ 6:

15:15 - 0:30 (ngày hôm sau)

Bước giá

0.05 cent / pound

Tháng đáo hạn

Tháng 3, 5, 7, 9, 12

Ngày đăng ký giao nhận

5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đầu tiên

7 ngày làm việc trước ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn

Ngày giao dịch cuối cùng

8 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn

Ký quỹ

Theo quy định của AL.FSC

Giới hạn vị thế

Theo quy định của AL.FSC

Biên độ giá

 

Phương thức thanh toán

Giao hàng vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Cà phê Arabica loại 1, loại 2, loại 3 


TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
 

Theo quy định của sản phẩm Cà phê Arabica giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE US.

Cà phê Arabica được chấp nhận giao dịch là cà phê Arabica loại 1, loại 2 và loại 3, đáp ứng được tiêu chuẩn giao nhận của sở giao dịch hàng hóa ICE US. Phân loại cà phê Arabica được đối chiếu với phương pháp phân loại cà phê của SCAA như dưới đây:

Phương pháp phân loại cà phê của SCAA - Specialty Coffee Association of America Hiệp hội cà phê Mỹ

Ba trăm gram hạt cà phê đã được sử dụng để dùng làm mẫu thử với các lỗ sàng kích cỡ 14, 15, 16, 17 và 18. Các hạt cà phê được giữ lại trên lỗ sàng sẽ được cân đo khối lượng và tính toàn tỷ lệ phần trăm còn giữ lại được sau khi qua lỗ sàng.

  • Cà phê loại (1): Các hạt cà phê nhân không có hơn 5 khiếm khuyết trên 300 gram cà phê. Không có lỗi cơ bản đối với nhân cà phê. Tối đa 5% khối lượng nằm trên lỗ sàng sử dụng. Cà phê đặc biệt có ít nhất một đặc tính phân biệt trong hạt, hương vị, mùi thơm hoặc độ chua. Không có hạt lỗi, hạt thối và nhân non. Độ ẩm từ 9-13%
Đang tải bình luận,....


DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC
An Lộc FSC Gia Lai (AL.FSC) là TVKD của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV). Đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung toàn quốc duy nhất hiện nay tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm