(02693).720.888 | anlocfscgialai@gmail.com
Bảng phí
Thứ 2 | 01/04/2019 - Lượt xem: 1040

Bảng phí

Các khoản phí và thuế sẽ được tính trên một chiều giao dịch mua hoặc bán Hợp đồng tương lai

 

Sản phẩm

Phí và Thuế / Lot

Tổng phí / Lot
(vnđ)

Phí bù trừ

Phí môi giới

Thuế

Ngô CBOT

   

0

350.000

Ngô Mini CBOT

   

0

300.000

Đậu tương

   

0

350.000

Đậu tương mini

   

0

300.000

Dầu đậu tương

   

0

350.000

Khô đậu tương

   

0

350.000

Lúa mỳ

   

0

350.000

Lúa mỳ mini

   

0

300.000

Cà phê Robusta

   

0

350.000

Cà phê Arabica

   

0

350.000

Đang tải bình luận,....DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC
An Lộc FSC Gia Lai (AL.FSC) là TVKD của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV). Đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung toàn quốc duy nhất hiện nay tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm