(02693).720.888 | anlocfscgialai@gmail.com
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

NHANH NHẸN- CHUYÊN NGHIỆP- CHUẨN XÁC

ĐẦU TƯ PHÁI SINH

CƠ HỘI ĐẦU TƯ & BẢO HIỂM RỦI RO VỀ GIÁ

AN LỘC giúp bạn giảm gánh lo

" ĐƯỢC MÙA MẤT GIÁ- ĐƯỢC GIÁ MẤT MÙA" của hàng hóa bạn đang nắm giữ!

Mở HỢP ĐỒNG:

KỊP THỜI- ĐƠN GIẢN- HIỆU QUẢ

lợi thế giao dịch hàng hóa
Bảng giá sản phẩm
Cà Phê ROBUSTA 06.08.2020

Kỳ hạn

Đóng cửa

Thay đổi

% Thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

09/20

1379

-25

-1.78

24264

1466

1376

1405

11/20

1362

-24

-1.73

23816

1420

1358

1389

01/21

1373

-23

-1.65

4982

1426

1370

1393

03/21

1389

-21

-1.49

1365

1440

1388

1409

Cà Phê ARABICA 06.08.2020
 

Kỳ hạn

Đóng cửa

Thay đổi

% Thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

09/20

121.55

+0.50

+0.41

36843

127.25

120.45

120.75

12/20

123.4

-0.05

-0.04

38092

128.9

122.35

123.1

03/21

125.4

+0.05

+0.04

15953

130.7

124.4

124.9

05/21

126.3

0

0

6347

131.4

125.3

125.85

DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC
An Lộc FSC Gia Lai (AL.FSC) là TVKD của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV). Đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung toàn quốc duy nhất hiện nay tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm