(02693).720.888 | anlocfscgialai@gmail.com
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

NHANH NHẸN- CHUYÊN NGHIỆP- CHUẨN XÁC

CƠ HỘI ĐẦU TƯ & BẢO HIỂM RỦI RO VỀ GIÁ

AN LỘC giúp bạn giảm gánh lo

" ĐƯỢC MÙA MẤT GIÁ- ĐƯỢC GIÁ MẤT MÙA" của hàng hóa bạn đang nắm giữ!

Mở HỢP ĐỒNG:

KỊP THỜI- ĐƠN GIẢN- HIỆU QUẢ

lợi thế giao dịch hàng hóa
Bảng giá sản phẩm
Cà Phê ROBUSTA 05.12.2020

Kỳ hạn

Đóng cửa

Thay đổi

% Thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

01/21

1337

-9

-0.67

4929

1356

1332

1347

03/21

1355

-16

-1.17

7069

1380

1352

1372

05/21

1367

-16

-1.16

1683

1391

1365

1382

07/21

1384

-15

-1.07

448

1403

1382

1402

Cà Phê ARABICA 05.12.2020
 

Kỳ hạn

Đóng cửa

Thay đổi

% Thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

12/20

115.35

-2.30

-1.95

7

116.8

115.4

116.8

03/21

117.55

-2.50

-2.08

15444

120.9

117

119.8

05/21

119.35

-2.45

-2.01

3809

122.7

118.8

121.75

07/21

121

-2.45

-1.98

2604

124.35

120.5

123.05

DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC
An Lộc FSC Gia Lai (AL.FSC) là TVKD của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV). Đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung toàn quốc duy nhất hiện nay tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm