(02693).720.888 | anlocfscgialai@gmail.com
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

NHANH NHẸN- CHUYÊN NGHIỆP- CHUẨN XÁC

CƠ HỘI ĐẦU TƯ & BẢO HIỂM RỦI RO VỀ GIÁ

AN LỘC giúp bạn giảm gánh lo

" ĐƯỢC MÙA MẤT GIÁ- ĐƯỢC GIÁ MẤT MÙA" của hàng hóa bạn đang nắm giữ!

Mở HỢP ĐỒNG:

KỊP THỜI- ĐƠN GIẢN- HIỆU QUẢ

lợi thế giao dịch hàng hóa
Bảng giá sản phẩm
Cà Phê ROBUSTA 25.02.2021

Kỳ hạn

Đóng cửa

Thay đổi

% Thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

01/21

1447

+3

+0.21

22

1447

1447

0

03/21

1463

+3

+0.21

17901

1479

1445

1460

05/21

1482

+7

+0.47

9207

1494

1464

1475

07/21

1497

+6

+0.40

3038

1508

1479

1493

Cà Phê ARABICA 25.02.2021
 

Kỳ hạn

Đóng cửa

Thay đổi

% Thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

03/21

135.65

-1.20

-0.88

90

137.75

136.95

137

05/21

137.25

-1.05

-0.76

23282

139.6

136.15

137.05

07/21

139.05

-1.00

-0.71

7454

141.4

138.05

138.55

09/21

140.75

-0.80

-0.57

5567

142.95

139.8

140.2

DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC
An Lộc FSC Gia Lai (AL.FSC) là TVKD của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV). Đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung toàn quốc duy nhất hiện nay tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm