(02693).720.888 | anlocfscgialai@gmail.com
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

NHANH NHẸN- CHUYÊN NGHIỆP- CHUẨN XÁC

ĐẦU TƯ PHÁI SINH

CƠ HỘI ĐẦU TƯ & BẢO HIỂM RỦI RO VỀ GIÁ

AN LỘC giúp bạn giảm gánh lo

" ĐƯỢC MÙA MẤT GIÁ- ĐƯỢC GIÁ MẤT MÙA" của hàng hóa bạn đang nắm giữ!

Mở HỢP ĐỒNG:

KỊP THỜI- ĐƠN GIẢN- HIỆU QUẢ

lợi thế giao dịch hàng hóa
Bảng giá sản phẩm
Cà Phê ROBUSTA 06.06.2020

Kỳ hạn

Đóng cửa

Thay đổi

% Thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

07/20

1233

+37

+3.09

16938

1240

1196

1205

09/20

1245

+35

+2.89

14420

1248

1209

1217

11/20

1260

+33

+2.69

4464

1261

1227

1235

01/21

1276

+30

+2.41

816

1277

1248

1255

Cà Phê ARABICA 06.06.2020
 

Kỳ hạn

Đóng cửa

Thay đổi

% Thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

07/20

98.90

+0.75

+0.76

16818

99.75

97.05

98.55

09/20

100.65

+0.95

+0.95

14547

101.35

98.65

100.25

12/20

103

+1.00

+0.98

7076

103.70

101

102.35

03/21

105.30

+1.10

+1.06

3624

105.95

103.25

104.60

DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC
An Lộc FSC Gia Lai (AL.FSC) là TVKD của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV). Đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung toàn quốc duy nhất hiện nay tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm