(02693).720.888 | anlocfscgialai@gmail.com
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

NHANH NHẸN- CHUYÊN NGHIỆP- CHUẨN XÁC

ĐẦU TƯ PHÁI SINH

CƠ HỘI ĐẦU TƯ & BẢO HIỂM RỦI RO VỀ GIÁ

AN LỘC giúp bạn giảm gánh lo

" ĐƯỢC MÙA MẤT GIÁ- ĐƯỢC GIÁ MẤT MÙA" của hàng hóa bạn đang nắm giữ!

Mở HỢP ĐỒNG:

KỊP THỜI- ĐƠN GIẢN- HIỆU QUẢ

lợi thế giao dịch hàng hóa
Bảng giá sản phẩm
Cà Phê ROBUSTA 04.07.2020

Kỳ hạn

Đóng cửa

Thay đổi

% Thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

09/20

1199

-3

-0.25

2689

1202

1191

1202

11/20

1217

-3

-0.25

763

1220

1208

1220

01/21

1234

-4

-0.32

308

1236

1226

1234

03/21

1253

-3

-0.24

101

1255

1245

1255

Cà Phê ARABICA 04.07.2020
 

Kỳ hạn

Đóng cửa

Thay đổi

% Thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

09/20

103.20

-0.80

-0.87

15023

104.65

102.5

104

12/20

105.90

-0.65

-0.84

6563

107.25

105.1

106.8

03/21

107.95

-0.55

-0.78

2318

109.2

107.1

108.5

05/21

109.05

-0.50

-0.59

1634

110

108.2

109.7

DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC
An Lộc FSC Gia Lai (AL.FSC) là TVKD của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV). Đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung toàn quốc duy nhất hiện nay tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm