(02693).720.888 | anlocfscgialai@gmail.com
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

NHANH NHẸN- CHUYÊN NGHIỆP- CHUẨN XÁC

ĐẦU TƯ PHÁI SINH

CƠ HỘI ĐẦU TƯ & BẢO HIỂM RỦI RO VỀ GIÁ

AN LỘC giúp bạn giảm gánh lo

" ĐƯỢC MÙA MẤT GIÁ- ĐƯỢC GIÁ MẤT MÙA" của hàng hóa bạn đang nắm giữ!

Mở HỢP ĐỒNG:

KỊP THỜI- ĐƠN GIẢN- HIỆU QUẢ

lợi thế giao dịch hàng hóa
Bảng giá sản phẩm
Cà Phê ROBUSTA 03.06.2020

Kỳ hạn

Đóng cửa

Thay đổi

% Thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

07/20

1179

+20

+1.73

9148

1187

1160

1166

09/20

1198

+20

+1.7

5961

1204

1177

1186

11/20

1217

+20

+1.67

1731

1222

1200

1206

01/21

1236

+19

+1.56

303

1240

1219

1229

Cà Phê ARABICA 03.06.2020
 

Kỳ hạn

Đóng cửa

Thay đổi

% Thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

07/20

98.20

-0.10

-0.1

17761

99.70

97.35

98.45

09/20

99.75

-0.25

-0.25

11900

101.25

99.10

100

12/20

102.10

-0.15

-0.15

5390

103.60

101.55

102.80

03/21

104.40

-0.05

-0.05

3890

105.80

103.75

104.90

DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC
An Lộc FSC Gia Lai (AL.FSC) là TVKD của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV). Đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung toàn quốc duy nhất hiện nay tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm